De3qsh Xuaaf 0 De7wsogw0aeupb7 De75n9nx4aaolo7 Df Z2O7XUAEZ9GB Df Zdrrx4aabtl Df93xc6wkaelnsw Df93yl9waaalie Dfe5dxjxkaaenvp Dfku4 Ex0aavfzc Dfmffelxkaaocar Dfmffeswaamqth2 Dfu9zy3xkaa Zmw Dfu93zbwaaichli Dfuaawww0aaavii Dfuvviyxcaa Qlf Dfuwdrhw4aaa7e2 Dg2eljjwsaajmzs Dg2mectx4aaxd 6 Dg7dtjcwkampos6 Dgi286hwsaayfbn Dgit0j1w4aeusov Dgomqdrxuaezc4o Dgs6 Smw4aawxy0 Dgs6 Sqxkaakexj Dgs6hxjx0aaiwun Dgs8vgfwsaawmf2 Dgsl1zax4aaoqzb Dgsqxoxxuaau3o8 Dgzkgsrwsaaxoqt Dhalcilx4aanfbi Dhauuxewaaal4wl Dhauuxyxuaaskvs Dhh LV X4acvfsv Dhibccbwsaes6wr Dhl8qfdx0aa5iuo Dhlycqzx0aaz1pu Dhnf2wlw0aaqbcx Dhqrdziwsaavenr Dhqud2dwsaanxp9 Dhsk9y X0aabkmf

Croeso i Ysgol Penbre

Mae Ysgol Penbre yn ysgol hapus, bywiog a chroesawgar lle gwelir pawb yn cyd-weithio i ddarparu amrywiaeth o brofiadau ac ystod o gyfleoedd  gyda’r nod o osod sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol pob plentyn.

 

Ysbrydolwn ein disgyblion trwy gyflwyno cwricwlwm eang a chyffrous .

Ein nod yw i annog pob disgybl i feithrin hunanhyder yn eu gallu personol: mae gennym ddisgwyliadau uchel sy’n rhoi pwyslais ar bawb i geisio eu gorau glas.

 

Mae plant yn dysgu orau pan yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel felly mae holl staff yr ysgol yn ymroddedig i gefnogi’n disgyblion a’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn barod ac yn abl i ddysgu.  Anelwn at sicrhau fod profiadau dysgu’r disgyblion yn berthnasol, cyffrous a phwrpasol ac wedi eu seilio ar ddatblygu sgiliau sylfaenol.

 

Gobeithio y gwnewch fwynhau crwydro ein gwefan a darganfod mwy am ein hysgol.  Ond, pe bai gennych gwestiynnau ychwanegol yna peidiwch oedi cysylltu â ni’n uniongyrchol.

 

Mae’r staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni i gyd yn chwarae rhan allweddol yn nhaith addysgol pob plentyn.  Edrychwn ymlaen at  ddod i adnabod eich plentyn a rannu’r daith yma gyda nhw.