Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth

I greu ysgol ddiogel a gofalgar  sy’n ysbrydoli  pob disgybl i gyrraedd ei lawn botensial  trwy gyflwyno cwricwlwm eang a chyffrous. Ein nod yw  annog ein  disgyblion i feithrin hunanhyder yn eu gallu personol gan eu herio i gyrraedd eu llawn potensial.

Mae holl staff yr ysgol yn ymroddedig i gefnogi’n disgyblion a’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn barod ac yn abl i ddysgu ac yn barod I gyfrannu’n effeithiol mewn byd technolegol  ac amrywiol. 

Mae ein gwerthoedd yn cefnogi datblygiad y plentyn fel dysgwr myfyriol o fewn awyrgylch hapus,trefnu a  phwrpasol.

 

Ein Gwerthoedd:

  • Ymroddiad
  • Cydweithio
  • Parch
  • Gofal
  • Cyfeillgarwch
  • Ymddiriedolaeth
  • Caredigrwydd
  • Cyfrifoldeb
  • Dyfalbarhad
  • Gonestrwydd