Cyfrifoldeb y Criw Cymraeg yw sicrhau datblygiad y Siarter Cymraeg “Cymraeg Campus” ar draws yr ysgol .Prif nod y siarter yw hyrwyddo ethos Cymreig cryf a darparu amrywiaeth o weithgareddau bydd y disgyblion yn mwynhau wrth ddysgu Cymraeg .Rydym yn gweithio tuag at ennill y Wobr Efydd sy’n cynnwys y 10 targed canlynol :

 

 

 

1.Sefydlu ethos Gymgraeg gweladwy.

 

2.Cydnabod manteision dysgu Cymraeg

 

3.Defnyddio Cymraeg bob dydd yn y dosbarth.

 

4. Defnyddio Cymraeg bob dydd tu allan i’r dosbarth.

 

5. Gwasanaethau Cymraeg

 

6 .Apiau a gwefannau i hyrwyddo a chefnogi’r dysgu

 

7.Gweithgareddau allgyrsiol

 

8.Datblygu darllen

 

9.Cymraeg ar draws y Cwricwlwm.

 

10.Agwedd bositif