Criw

Criw Cymraeg

Criw 

Cyfrifoldeb y Criw Cymraeg yw sicrhau datblygiad y Siarter Cymraeg “Cymraeg Campus” ar draws yr ysgol. Prif nod y siarter yw hyrwyddo ethos Cymreig cryf a darparu amrywiaeth o weithgareddau bydd y disgyblion yn mwynhau wrth ddysgu Cymraeg .Rydym yn gweithio tuag at ennill y Wobr Efydd sy’n cynnwys y 10 targed canlynol :

 1. Sefydlu ethos Gymgraeg gweladwy.

 2. Cydnabod manteision dysgu Cymraeg

 3. Defnyddio Cymraeg bob dydd yn y dosbarth.

 4. Defnyddio Cymraeg bob dydd tu allan i’r dosbarth.

 5. Gwasanaethau Cymraeg

 6. Apiau a gwefannau i hyrwyddo a chefnogi’r dysgu

 7. Gweithgareddau allgyrsiol

 8. Datblygu darllen

 9. Cymraeg ar draws y Cwricwlwm.

 10. Agwedd bositif

The Criw Cymraeg are responsible in ensuring that the Welsh Charter ‘Cymraeg Campus’ is developed within our school. The main objective of the charter is to promote a strong Welsh ethos and to provide a range of enriching activities that ensure the children enjoy learning Welsh. We are currently working towards the ‘Gwobr Efydd’ (Bronze Award) which consists of 10 targets. They are:-

 1. Establishing a visual Welsh ethos

 2. The advantages of learning Welsh

 3. The use of incidental Welsh in the classroom

 4. The use of incidental Welsh outside the classroom

 5. Welsh in assemblies

 6. Apps and websites to enhance learning and enjoyment

 7. Enrichment activities

 8. Developing reading

 9. Welsh across the Curriculum

 10. A positive attitude

Dyma Criw Cymraeg:

 

 

Screen Shot 2018 07 09 At 220658